Zarządzanie_Dostępność, adekwatność oraz bezpieczeństwo infrastruktury

  1. Dla każdego Klienta powinien zostać ustalony Indywidualny Plan Opieki, który może zawierać m.in. zapotrzebowanie Klienta na konkretny sprzęt, urządzenie bądź wyposażenie. Kierownictwo Domu Opieki powinno upewnić się, że dostępne są adekwatne sprzęty, urządzenia oraz wyposażenie, aby zaspokoić potrzeby wszystkich Klientów.
  2. Kierownictwo Domu Opieki powinno upewnić się, że wszystkie urządzenia użytkowane w Domu Opieki są adekwatne dla przewidzianego dla nich użytku, bezpieczne w użyciu i zgodne ze wszystkimi przepisami prawnymi. Rejestr Infrastruktury oraz rejestr napraw powinien być przechowywany jako udokumentowana informacja.
  3. Kierownictwo Domu Opieki powinno upewnić się, że w Domu Opieki dostępne są odpowiednie sprzęty medyczne, spełniające potrzeby wszystkich Klientów
  4. Kierownictwo Domu Opieki powinno zapewnić, że wszyscy pracownicy zaangażowani w obsługę sprzętu mają odpowiednie kompetencje i umiejętności do jego bezpiecznego użytkowania.
  5. Dom Opieki powinien przechowywać odpowiednio udokumentowane informacje dotyczące zasobów do monitorowania i pomiarów, jako dowód ich przydatności do użycia zgodnie z przeznaczeniem. Rejestr kalibracji powinien zawierać listę sprzętu wymagającego kalibracji, status kalibracji, częstotliwość i lokalizację.