Zarządzanie_Bezpieczeństwo ludzi, pomieszczeń oraz zabezpieczenie własności Klienta

  1. Bezpieczeństwo ludzi – Kierownictwo Domu Opieki jest odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobistego wszystkich osób korzystających z usług Domu Opieki. Osobiste bezpieczeństwo Klientów powinno podlegać ocenie ryzyka, której wyniki powinny być przechowywane jako udokumentowana informacja.
  2. Bezpieczeństwo pomieszczeń – Kierownictwo Domu Opieki jest odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa budynku Domu Opieki oraz pomieszczeń w budynku przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz
  3. Zabezpieczenie własności klienta – Dom Opieki powinien poinformować Klientów o zasadach dotyczących ochrony ich mienia. Każdy Klient powinien mieć zapewniony dostęp do skrzynki depozytowej zamykanej na klucz, w której może umieścić swoje kosztowności.