Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „CENTRUM” w Krynce

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce to nowoczesny kompleks opieki nad osobami niesamodzielnymi z powodu choroby. ZOL świadczy całodobową opiekę dla pacjentów po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na funkcjonowanie w środowisku domowym. W ramach działalności placówki wyróżniono trzy oddziały: ZOL Ogólny, Pacjenta Mechaniczne Wentylowanego, Pychatryczny.

Opieka na najwyższym poziomie, zaangażowanie personelu i domowa atmosfera z pewnością sprzyjają rekonwalescencji pacjentów.

Bardzo dziękujemy Kierownictwu ZOL w Krynce za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” oraz za poświęcony czas.