Witamy na platformie e-dos.pl

Zachęcamy do śledzenia wpisów dotyczących prac w projekcie „NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI”. Dołożymy wszelkich starań, aby wpisy pojawiały się regularnie!

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji dla Placówek zaangażowanych w projekt.
Pełna dokumentacja zawiera takie dokumenty jak:

  • Normę DOS
  • Procedury
  • Polityki
  • Formularze

Norma DOS to dokument, który zawiera zasady zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi. W oparciu o normę zostały opracowane procedury, polityki oraz formularze

Procedury określają reguły postępowania w zakresie działalności domów opieki. Dokumentacja obejmuje 54 procedury w zakresie 5 obszarów:
Zarządzanie, Zasoby ludzkie, Realizacja usług, Opieka osobista oraz Ciągłe doskonalenie.

Polityki są deklaracją placówki w zakresie funkcjonowania oraz świadczenia usług. Dokumenty nawiązują do zaleceń, zawartych w procedurach. Udostępniamy 45 polityk, które można stosować również w zakresie promocji działalności domu opieki.

Formularze służą do rejestracji czynności wykonywanych na stanowisku pracy, zbierania i analizy danych dotyczących świadczonych usług oraz zapewnienia kompletności zapisów wymaganych przez normę DOS. Dokumentacja zawiera 136 formularzy, które można stosować w wersji papierowej lub elektroniczne

Leave a Comment