Komunikacja z pacjentem i jego rodziną – szkolenie

Szkolenie „Komunikacja z pacjentem i jego rodziną” prowadzone w ramach Projektu DOS Nowa Norma Zarządzania Jakością w Domach Opieki nad Osobami Starszymi, ma na celu zbudowanie u Uczestników szkolenia postawy „Klient w Centrum Uwagi”, nastawionej na efektywną komunikację, gwarantującą odpowiednio wysoki poziom świadczonej opieki nad Klientami Domu Opieki oraz skutecznej komunikacji z ich rodzinami.

 
Zagadnienia omawiane podczas szkolenia to: plan działania na rzecz równego traktowania, uwrażliwienie personelu Domu Opieki na potrzeby i oczekiwania Klientów i ich rodzin, zasady empatycznej i asertywnej komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, przeprowadzanie trudnych rozmów, reagowanie na presję i manipulację Klientów, oraz umiejętności dostosowania się do profilu osobowościowego rozmówcy.
 
Podczas szkolenie omawiane są praktyczne sytuacje z codziennej pracy personelu Domu Opieki. Praca na konkretnych przykładach umożliwiła przełożenie wiedzy teoretycznej w praktyczną.
 
Uczestnicy szkolenia zostają wyposażeni w pakiet możliwych rozwiązań i zachowań do natychmiastowego wdrożenia w ich codziennej pracy.