SP ZOZ Siemiatycze z Normą DOS

Miło nam poinformować, że SP ZOZ Siemiatycze, jako ostatnia z placówek uczestnicząca w projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” otrzymała Certyfikat oraz dokumentację potwierdzającą wdrożenie Normy.

Certyfikat w obecności Wicestarosty Marka Bobla odebrał Dyrektor Andrzej Szewczuk z rąk Marty Domańskiej przedstawiciela QS Zurich Sp. z o.o. Wzmiankę o spotkaniu zamieścił portal Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i portal informacyjny www.podlasie24.pl

W siemiatyckim ZPO przebywa obecnie 25 pacjentów. Podstawowym celem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze względu na zły stan zdrowia wywołany chorobą lub zmianami starczymi wymagają przez pewien czas stałej opieki pielęgniarskiej, połączonej z kontynuacją leczenia farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacyjnego, nie wymagają natomiast leczenia szpitalnego (hospitalizacji).

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Placówki: www.spzozsiemiatycze.pl