MCO w Krakowie

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie działa od 1964 roku www.mco.krakow.pl

Obecnie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie funkcjonuje w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej i opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opiekę nad pacjentami sprawuje profesjonalna kadra medyczna wszechstronnie wykształconych i doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, opiekunek i dietetyczek. W Zakładzie z pacjentami pracuje prężny zespół psychologów, rehabilitantów oraz terapeutów zajęciowych.

Zakład posiada zaplecze diagnostyczne:

  • pracownię radiologiczną
  • pracownię EKG.
W ramach struktury funkcjonowania Centrum wyróżnić można trzy oddziały (ogólny, psychiatryczny, stacjonarny medycyny paliatywnej), trzy poradnie (poradnia medycyny paliatywnej, hospicjum domowe, poradnia żywieniowa) oraz: Dzienny Dom Opieki Medycznej, Sekcję Rehabilitacji, Sekcję terapii zajęciowej i wypożyczalnię sprzętu medycznego.

Bardzo dziękujemy Zarządowi MCO w Krakowie za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI”, wsparcie merytoryczne oraz za poświęcony czas.