Dodatkowe szkolenia – Komunikacja z pacjentem i jego rodziną

Przedstawiamy ofertę współpracy w ramach organizacji dodatkowych szkoleń dla placówek opieki. Organizujemy szkolenia w formie zdalnej.

Nazwa szkolenia: Komunikacja z pacjentem i jego rodziną

Program szkolenia:

  1. Potrzeby i oczekiwania Klientów Domów Opieki i ich rodzin. Podstawowe zasady budowania postawy pro-klienckiej.
  2. Trening umiejętności komunikacyjnych
  3. Komunikacja empatyczna – jak dawać poczucie bezpieczeństwa i emocjonalne wsparcie Klientom Domu Opieki i ich rodzinom
  4. Komunikacja perswazyjna i asertywna – podstawowe zasady wywierania wpływu oraz radzenia sobie z presją i manipulacją Pacjenta i jego rodziny
  5. Jak rozmawiać na trudne tematy ?
  6. Typologia Pacjenta / Klienta w praktyce.
  7. Reakcje i zachowania Klientów napotykających utrudnienia, ograniczenia, konflikt oczekiwań
  8. Czego warto unikać w komunikacji – wyrażenia „kolczaste”, czarne zwroty, zwroty negatywne
  9. Zasady budowania partnerskich relacji z Klientami Domu Opieki i ich rodzinami.

Placówki zainteresowane współpracą w ramach organizacji szkoleń proszone są o kontakt drogą mailową w celu przygotowania oferty szkoleniowej.