Ciągłe doskonalenie

Aby system zarządzania jakością dobrze funkcjonował niezbędne jest jego ciągłe doskonalenie, dlatego istotne jest aby został przeprowadzony pomiar skuteczności systemu w celu określenia zamierzeń, jakie placówka może osiągnąć w sferze jakości. Osoby odpowiedzialne za testowanie normy za główne narzędzie doskonalenia uznały audyt wewnętrzny, pomiar satysfakcji i zadowolenia klienta, monitorowanie działań oraz przegląd zarządzania.

Wśród innych działań doskonalących system wymieniono:

  • Doskonalenie procesu audytowania
  • Wdrożenie zaleceń po audytach
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników i najwyższego kierownictwa
  • Weryfikacja dokumentacji z punktu widzenia przejrzystości procedur i instrukcji

Podstawowym narzędziem służącym do doskonalenia System Zarządzania Jakością jest audyt dostarczający niezbędnych informacji, na podstawie których można odpowiedzieć na pytanie czy System Zarządzania Jakością jest:

  • zgodny z wymogami normy i zaplanowanymi ustaleniami
  • skutecznie wdrożony i utrzymany
  • ciągle doskonalony.

Dzięki audytowaniu można uzyskać cenne informacje niezbędne do zidentyfikowania nieprawidłowości i skorygowania niezgodności.