Cechy dobrego formularza

Norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi – DOS jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez wyspecjalizowane placówki na rzecz osób starszych.

Norma DOS to system polityk i procedur oraz powiązanych z nimi formularzy, które usprawniają zarządzanie tymi placówkami, pozwolą weryfikować, czy świadczone usługi są bezpieczne, świadczone z należytą troską, zaspokajające potrzeby klientów, właściwie prowadzone.

Przedstawiamy cechy dobrego formularza:

  • uwidoczniona nazwa i oznaczenie
  • nie przeładowany treścią (oznaczenie stron)
  • pola logicznie rozmieszczone
  • pola prowadzą zgodnie z procedurą
  • starcza miejsca na wpisy (przewidywanie wpisów)
  • wiadomo co wpisać w poszczególne pola – właściwe opisy i komentarze
  • kontrola poprawności wpisów
  • automatyzacja wpisów (elektroniczne formularze)
  • analiza danych