Dom Seniora Biały Bez

Dziś zapraszamy do miejscowości Rusiec, położonej tuż obok Nadarzyna. W otoczeniu zieleni mieści się Dom Aktywnego Seniora Biały Bez. Placówka powstała z myślą o osobach starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki i rehabilitacji. Całodobowa opieka sprawowana jest przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarek i opiekunów. Budynek placówki został zaprojektowany z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych, bez barter architektonicznych.

W Domu Aktywnego Seniora Biały Bez panuje wspaniała rodzinna atmosfera, a bogaty program aktywności umila czas mieszkańcom.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu Placówki na portalu Facebook

Bardzo dziękujemy Zarządowi Domu Aktywnego Seniora Biały Bez za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI”, wsparcie merytoryczne oraz za poświęcony czas.

Willa Harmonia

Willa Harmonia jest domem seniora położonym w Pruszkowie, pod Warszawą. Miejsce to powstało z myślą o osobach, które wymagają całodobowej opieki pielęgnacyjno-lekarskiej. W nowoczesnym budynku poza pokojami sypialnianymi znajdują się: sale terapii zajęciowych, kaplica, jadalnia, gabinet piękności, centrum rehabilitacyjne oraz gabinety lekarskie i stomatologiczne. Mieszkańcom udostępniono również teren na świeżym powietrzu z ławkami oraz urządzoną zielenią.

Kierownictwo placówki kieruje się najwyższymi standardami dostarczanych usług. Wykwalifikowana i doświadczona kadra zapewnia pensjonariuszom całościową opiekę, jednocześnie dba o bezpieczeństwo i miłą atmosferę.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony Willi Harmonia

 

Bardzo dziękujemy Zarządowi Willi Harmonia za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” oraz za poświęcony czas.

Słoneczny Parasol Dom Spokojnej Starości

Dom Spokojnej Starości „Słoneczny Prasol” jest usytuowany w miejscowości Sulbiny, w spokojnym i cichym miejscu pod lasem. Dom został zbudowany w oparciu o nowoczesny projekt, uwzględniający wszelkie wymogi Urzędu Marszałkowskiego, Unii Europejskiej oraz potrzeby pensjonariuszy.

Cała infrastruktura domu oraz otaczający go teren są pozbawione wszelkich barier architektonicznych. Dom jest przyjazny dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dostosowany do potrzeb sprawowania opieki nad osobami przewlekle chorymi.

W pokojach zainstalowano system przywoławczy, a w miejscach ogólnodostępnych oraz na zewnątrz całego obiektu – monitoring. Korytarze wyposażone są w system oświetlenia nocnego. Poruszanie się po całym obiekcie jest więc całkowicie bezpieczne.

Profesjonalną, całodobową opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowany personel opiekuńczo – pielęgniarski, który zatroszczy się o potrzeby mieszkańców, pomoże w codziennych czynnościach i zadba o ich komfort oraz bezpieczeństwo.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Domu Słoneczny Parasol oraz profilu Facebook, na którym pojawiają się codzienne wpisy z aktualnościami z życia pensjonariuszy.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Domu Słoneczny Parasol za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” oraz za poświęcony czas.

Willa Milanówek – Rezydencja Seniora

Willa Milanówek to nowoczesny dom seniora położony w otoczeniu przepięknego parku zieleni. Rodzinna atmosfera, komfort i bezpieczeństwo pod okiem wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek to tylko kilka zalet tego miejsca. Placówka została zaprojektowana i stworzona bez barier architektonicznych oraz całkowicie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W Willi Milanówek opieka seniora odbywa się zawsze pod okiem wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek przez 24h na dobę. Placówka specjalizuje się w opiece kwalifikowanej. Proponuje swym podopiecznym specjalistyczne profesjonalne zajęcia rehabilitacyjne, fizykoterapia i terapię zajęciową. Do dyspozycji pensjonariuszy pozostaje park, alejki spacerowe z ławeczkami do odpoczynku, altany oraz miejsca do grillowania.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Willi Milanówek

Bardzo dziękujemy Zarządowi Willi Milanówek za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” oraz za poświęcony czas.

Radio Podlasie o Normie DOS

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu przeprowadzonego przez Radio Podlasie. Wywiad został realizowany przy okazji wdrożenia Normy DOS w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przy Szpitalu w Siemiatyczach.

Wywiad dostępny jest w formie podcastu na stronie www.radiopodlasie.pl

 

SP ZOZ Siemiatycze z Normą DOS

Miło nam poinformować, że SP ZOZ Siemiatycze, jako ostatnia z placówek uczestnicząca w projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” otrzymała Certyfikat oraz dokumentację potwierdzającą wdrożenie Normy.

Certyfikat w obecności Wicestarosty Marka Bobla odebrał Dyrektor Andrzej Szewczuk z rąk Marty Domańskiej przedstawiciela QS Zurich Sp. z o.o. Wzmiankę o spotkaniu zamieścił portal Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i portal informacyjny www.podlasie24.pl

W siemiatyckim ZPO przebywa obecnie 25 pacjentów. Podstawowym celem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze względu na zły stan zdrowia wywołany chorobą lub zmianami starczymi wymagają przez pewien czas stałej opieki pielęgniarskiej, połączonej z kontynuacją leczenia farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacyjnego, nie wymagają natomiast leczenia szpitalnego (hospitalizacji).

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Placówki: www.spzozsiemiatycze.pl

 

MCO w Krakowie

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przekazuje poniższe referencje, które z dumą prezentujemy.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie!

Norma DOS

„Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi – DOS” (dalej: „Norma DOS”) to zestaw wymagań, które powinna spełniać każda placówka oferująca usługi opiekuńcze osobom starszym. Wymagania te dotyczą  przede wszystkim: sposobu prowadzenia domu, organizacji opieki oraz postępowania zatrudnionych tam osób. „Norma DOS” to propozycja branżowego standardu jakości, który ma szansę znaleźć powszechne zastosowanie w polskich domach opieki.

Dokument normy wymienia wszystkie istotne obszary funkcjonowania domu opieki i podaje wymagania jakie należy spełnić, aby zapewnić, że oferowane usługi są bezpieczne, świadczone z należytą troską i odpowiadają na potrzeby klientów i ich rodzin. Norma składa się z pięciu obszarów: Zarządzanie, Zasoby ludzkie, Opieka Osobista, Realizacja usług oraz Ciągłe doskonalenie. Norma jest podstawą do wdrożenia systemu zarządzania jakością w placówce.

W jaki sposób wdrożyć taki system?

Z pomocą przychodzi nam  opracowany już zestaw instrukcji, opisujących sposób postępowania w poszczególnych obszarach (np. Przyjęcie do domu, Planowanie opieki,  Rekrutacja pracowników). Każdej instrukcji towarzyszą wzory formularzy, które ułatwiają prowadzenie zapisów odnośnie codziennych czynności. Dodatkowo, opracowano też teksty polityk, czyli deklaracji odnoszących się do wartości, jakie powinny przyświecać osobom prowadzących dom i tym, którzy w nim pracują.  Wdrożenie systemu polega na tym, aby zaproponowane instrukcje, formularze czy polityki włączyć do codziennej działalności – oczywiście upewniając się, że opisują one stan faktyczny i wprowadzając ewentualne zmiany.

Organizacja, która zastosuje się do wymagań Normy DOS i wdroży system zarządzania jakością ma szansę znacząco podnieść jakość świadczonych usług oraz jakość życia swoich podopiecznych. W efekcie skutecznego wdrożenia pracownicy domów opieki będą mogli skupić się na czynnościach opiekuńczych nie martwiąc się o to, czy postępują właściwie i  oszczędzić czas, który często traci się w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

Wiemy już, że zastosowanie się do wymagań normy pozwoli nam podnieść jakość oferowanych usług (a następnie je doskonalić). Czy jest to jedyny powód, dla którego powstała norma? Choć taki powód wydaje się zupełnie wystarczający, jest jeszcze jedna przyczyna, dla której istnieje norma – rosnące wymagania otoczenia.

W Polsce otwierane są kolejne domy opieki, uzyskując odpowiedni wpis na listę prowadzoną przez wojewodę w danym regionie. Taki wpis to podstawowa informacja dla obecnych i przyszłych podopiecznych i ich rodzin.

Katalog wymagań niezbędnych do uzyskania wpisu niebawem się jednak powiększy i oprócz zapewnienia odpowiednich warunków bytowych domy opieki będą musiały udowodnić, że dbają też o jakość świadczonych usług – realizując Indywidualne Plany Opieki dla każdego podopiecznego, szkoląc pracowników i nadzorując ich pracę, dbając o sprawną komunikację z klientami i ich rodziną.

Wprowadzając normę chcemy ułatwić Państwu dostosowanie się do tego poszerzonego katalogu wymagań, który niebawem pojawi się w Polsce. Krótko mówiąc, zastosowanie się do wytycznych normy i wdrożenie systemu jakością ma za zadanie przygotować Państwa do zewnętrznych kontroli w przyszłości. Takie właśnie zastosowanie ma obecnie „Norma” DOS  i oparty na niej System Zarządzania Jakością w swojej pierwotnej wersji, którą stworzyła organizacja Bettal Quality Consultants z Wielkiej Brytanii.  Ich System „Cared 4”  powstał w odpowiedzi na standardy wyznaczone przez brytyjską Komisję ds. Jakości Opieki Zdrowotnej – organ nadzoru, wykorzystujący swoje standardy do oceny poszczególnych dostawców usług opieki zdrowotnej (podmioty państwowe  i niepaństwowe). Pozytywny wynik kontroli Komisji umożliwia otwarcie domu opieki – system „Cared 4” to gwarantuje. Postanowiliśmy zatem skorzystać z nabytego doświadczenia
i wiedzy, aby stworzyć taki system w Polsce.

„Norma DOS” i oparty na niej system zarządzania jakością dedykowany jest wszystkim placówkom świadczącym całodobową opiekę nad osobami starszymi. Większość wymagań znajduje zastosowanie również w placówkach dziennego pobytu. Norma może być stosowana także w przypadku świadczenia usług opieki zdrowotnej i socjalnej w ramach opieki domowej, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno- opiekuńczych.

Dom opieki, który zastosuje się do wymagań Normy DOS będzie w stanie w każdej chwili dowieść, że usługi, które świadczy są:

  • bezpieczne – zarówno dla podopiecznych i ich rodzin jak i pracowników
  • skuteczne – monitorując stan zdrowia i samopoczucia klientów
  • świadczone z należytą troską – ze strony personelu i kadry zarządzającej
  • zaspokajające potrzeby rezydentów
  • właściwie prowadzone – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i dobrymi praktykami.

Autor: Aleksandra Silwonik

Witamy na platformie e-dos.pl

Zachęcamy do śledzenia wpisów dotyczących prac w projekcie „NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI”. Dołożymy wszelkich starań, aby wpisy pojawiały się regularnie!

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji dla Placówek zaangażowanych w projekt.
Pełna dokumentacja zawiera takie dokumenty jak:

  • Normę DOS
  • Procedury
  • Polityki
  • Formularze

Norma DOS to dokument, który zawiera zasady zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi. W oparciu o normę zostały opracowane procedury, polityki oraz formularze

Procedury określają reguły postępowania w zakresie działalności domów opieki. Dokumentacja obejmuje 54 procedury w zakresie 5 obszarów:
Zarządzanie, Zasoby ludzkie, Realizacja usług, Opieka osobista oraz Ciągłe doskonalenie.

Polityki są deklaracją placówki w zakresie funkcjonowania oraz świadczenia usług. Dokumenty nawiązują do zaleceń, zawartych w procedurach. Udostępniamy 45 polityk, które można stosować również w zakresie promocji działalności domu opieki.

Formularze służą do rejestracji czynności wykonywanych na stanowisku pracy, zbierania i analizy danych dotyczących świadczonych usług oraz zapewnienia kompletności zapisów wymaganych przez normę DOS. Dokumentacja zawiera 136 formularzy, które można stosować w wersji papierowej lub elektroniczne