Koronawirus informacje i zalecenia dla seniorów

Na stronie www.gov.pl pojawiła się informacja dla seniorów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym SARS CoV-2. Wytyczne mówią o

 • Unikaniu przebywania w przestrzeni publicznej
 • Higienie rąk. Należy pamiętać o częstym myciu rąk mydłem oraz dezynfekcji rąk płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%)
 • Zasłanianiu nosa, oczu i ust
 • Unikaniu dotykania nosa, oczu i ust
 • Regularnej dezynfekcji telefonów i nie korzystaniu z nich podczas spożywania posiłków
 • Zachowaniu bezpiecznej odległości
 • Stosowaniu zasad ochrony podczas kichania i kaszlu
 • Zdrowym odżywianiu i nawadnianiu organizmu
 • Korzystaniu ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie, źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gov.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „CENTRUM” w Krynce

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce to nowoczesny kompleks opieki nad osobami niesamodzielnymi z powodu choroby. ZOL świadczy całodobową opiekę dla pacjentów po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na funkcjonowanie w środowisku domowym. W ramach działalności placówki wyróżniono trzy oddziały: ZOL Ogólny, Pacjenta Mechaniczne Wentylowanego, Pychatryczny.

Opieka na najwyższym poziomie, zaangażowanie personelu i domowa atmosfera z pewnością sprzyjają rekonwalescencji pacjentów.

Bardzo dziękujemy Kierownictwu ZOL w Krynce za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” oraz za poświęcony czas.

Rola auditora wewnętrznego – Szkolenie w ramach projektu DOS

Celem szkolenia „Rola auditora wewnętrznego” jest przybliżenie personelowi placówek opiekuńczych narzędzia doskonalenia organizacji, jakim jest audit wewnętrzny oraz nauka prowadzenia auditu w oparciu o wskazane kryteria systemowe. Symulacja auditu wewnętrznego w organizacji, która wykorzystuje system DOS.

Część teoretyczna poparta jest konkretnymi przykładami dotyczącymi poprawy funkcjonowania organizacji w oparciu o zarządzanie zgodne z systemem jakości.

Praktyczne ćwiczenia obejmują zadania takie jak:

 • przygotowanie planu i harmonogramu oraz raportów z audytów wewnętrznych
 • budowanie prawidłowych pytań audytowych. Scenki rodzajowe z metodologii przeprowadzania audytów wewnętrznych.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Audit wewnętrzny: cele i zasady przeprowadzania auditu, rodzaje auditów.  Rola i zakres odpowiedzialności auditora wewnętrznego w organizacji.
 2. Zarządzanie programem auditów: ustalanie celów programu auditów, wdrażanie i monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu auditów.
 3. Przeprowadzenie auditu:
  • Inicjowanie auditu
  • Przygotowanie działań auditowych
  • Prowadzenie działań auditowych
  • Raportowanie auditu- ustna i pisemna ocena zgromadzonych dowodów.
 4. Kompetencje i ocena auditora: ustalanie kryteriów i metody oceny auditora
 5.  Skutki auditu – działania poauditowe oraz działania korygujące. Nauka rozróżniania: obserwacji, możliwości doskonalenia, małych i dużych niezgodności.
 6. Techniki i narzędzia stosowane podczas auditu – skuteczna komunikacja:
  • sposoby zadawania pytań
  • komunikacja niewerbalna – jak sprawić, aby auditowany z nami współpracował
  • komunikacja perswazyjna i asertywna – podstawowe zasady wywierania wpływu oraz radzenia sobie z presją współpracowników i przełożonych
  • jak obniżyć stres audytowanego.
 7. Zastosowanie wyników auditów wewnętrznych w działaniach doskonalących prace placówki.
 8. Jak wyróżniać dobre praktyki i komunikować je w organizacji. Niematerialne sposoby wynagradzania pracowników.

Komunikacja z pacjentem i jego rodziną – szkolenie

Szkolenie „Komunikacja z pacjentem i jego rodziną” prowadzone w ramach Projektu DOS Nowa Norma Zarządzania Jakością w Domach Opieki nad Osobami Starszymi, ma na celu zbudowanie u Uczestników szkolenia postawy „Klient w Centrum Uwagi”, nastawionej na efektywną komunikację, gwarantującą odpowiednio wysoki poziom świadczonej opieki nad Klientami Domu Opieki oraz skutecznej komunikacji z ich rodzinami.

 
Zagadnienia omawiane podczas szkolenia to: plan działania na rzecz równego traktowania, uwrażliwienie personelu Domu Opieki na potrzeby i oczekiwania Klientów i ich rodzin, zasady empatycznej i asertywnej komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, przeprowadzanie trudnych rozmów, reagowanie na presję i manipulację Klientów, oraz umiejętności dostosowania się do profilu osobowościowego rozmówcy.
 
Podczas szkolenie omawiane są praktyczne sytuacje z codziennej pracy personelu Domu Opieki. Praca na konkretnych przykładach umożliwiła przełożenie wiedzy teoretycznej w praktyczną.
 
Uczestnicy szkolenia zostają wyposażeni w pakiet możliwych rozwiązań i zachowań do natychmiastowego wdrożenia w ich codziennej pracy.

Słoneczny Parasol Dom Spokojnej Starości

Dom Spokojnej Starości „Słoneczny Prasol” jest usytuowany w miejscowości Sulbiny, w spokojnym i cichym miejscu pod lasem. Dom został zbudowany w oparciu o nowoczesny projekt, uwzględniający wszelkie wymogi Urzędu Marszałkowskiego, Unii Europejskiej oraz potrzeby pensjonariuszy.

Cała infrastruktura domu oraz otaczający go teren są pozbawione wszelkich barier architektonicznych. Dom jest przyjazny dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dostosowany do potrzeb sprawowania opieki nad osobami przewlekle chorymi.

W pokojach zainstalowano system przywoławczy, a w miejscach ogólnodostępnych oraz na zewnątrz całego obiektu – monitoring. Korytarze wyposażone są w system oświetlenia nocnego. Poruszanie się po całym obiekcie jest więc całkowicie bezpieczne.

Profesjonalną, całodobową opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowany personel opiekuńczo – pielęgniarski, który zatroszczy się o potrzeby mieszkańców, pomoże w codziennych czynnościach i zadba o ich komfort oraz bezpieczeństwo.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Domu Słoneczny Parasol oraz profilu Facebook, na którym pojawiają się codzienne wpisy z aktualnościami z życia pensjonariuszy.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Domu Słoneczny Parasol za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” oraz za poświęcony czas.

MCO w Krakowie

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie działa od 1964 roku www.mco.krakow.pl

Obecnie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie funkcjonuje w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej i opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opiekę nad pacjentami sprawuje profesjonalna kadra medyczna wszechstronnie wykształconych i doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, opiekunek i dietetyczek. W Zakładzie z pacjentami pracuje prężny zespół psychologów, rehabilitantów oraz terapeutów zajęciowych.

Zakład posiada zaplecze diagnostyczne:

 • pracownię radiologiczną
 • pracownię EKG.
W ramach struktury funkcjonowania Centrum wyróżnić można trzy oddziały (ogólny, psychiatryczny, stacjonarny medycyny paliatywnej), trzy poradnie (poradnia medycyny paliatywnej, hospicjum domowe, poradnia żywieniowa) oraz: Dzienny Dom Opieki Medycznej, Sekcję Rehabilitacji, Sekcję terapii zajęciowej i wypożyczalnię sprzętu medycznego.

Bardzo dziękujemy Zarządowi MCO w Krakowie za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI”, wsparcie merytoryczne oraz za poświęcony czas.

Dom Seniora Biały Bez

Dziś zapraszamy do miejscowości Rusiec, położonej tuż obok Nadarzyna. W otoczeniu zieleni mieści się Dom Aktywnego Seniora Biały Bez. Placówka powstała z myślą o osobach starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki i rehabilitacji. Całodobowa opieka sprawowana jest przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarek i opiekunów. Budynek placówki został zaprojektowany z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych, bez barter architektonicznych.

W Domu Aktywnego Seniora Biały Bez panuje wspaniała rodzinna atmosfera, a bogaty program aktywności umila czas mieszkańcom.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu Placówki na portalu Facebook

Bardzo dziękujemy Zarządowi Domu Aktywnego Seniora Biały Bez za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI”, wsparcie merytoryczne oraz za poświęcony czas.

Willa Harmonia

Willa Harmonia jest domem seniora położonym w Pruszkowie, pod Warszawą. Miejsce to powstało z myślą o osobach, które wymagają całodobowej opieki pielęgnacyjno-lekarskiej. W nowoczesnym budynku poza pokojami sypialnianymi znajdują się: sale terapii zajęciowych, kaplica, jadalnia, gabinet piękności, centrum rehabilitacyjne oraz gabinety lekarskie i stomatologiczne. Mieszkańcom udostępniono również teren na świeżym powietrzu z ławkami oraz urządzoną zielenią.

Kierownictwo placówki kieruje się najwyższymi standardami dostarczanych usług. Wykwalifikowana i doświadczona kadra zapewnia pensjonariuszom całościową opiekę, jednocześnie dba o bezpieczeństwo i miłą atmosferę.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony Willi Harmonia

 

Bardzo dziękujemy Zarządowi Willi Harmonia za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” oraz za poświęcony czas.

Willa Milanówek – Rezydencja Seniora

Willa Milanówek to nowoczesny dom seniora położony w otoczeniu przepięknego parku zieleni. Rodzinna atmosfera, komfort i bezpieczeństwo pod okiem wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek to tylko kilka zalet tego miejsca. Placówka została zaprojektowana i stworzona bez barier architektonicznych oraz całkowicie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W Willi Milanówek opieka seniora odbywa się zawsze pod okiem wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek przez 24h na dobę. Placówka specjalizuje się w opiece kwalifikowanej. Proponuje swym podopiecznym specjalistyczne profesjonalne zajęcia rehabilitacyjne, fizykoterapia i terapię zajęciową. Do dyspozycji pensjonariuszy pozostaje park, alejki spacerowe z ławeczkami do odpoczynku, altany oraz miejsca do grillowania.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Willi Milanówek

Bardzo dziękujemy Zarządowi Willi Milanówek za udział w Projekcie „DOS NOWA NORMA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W DOMACH OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI” oraz za poświęcony czas.